Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Συνδυαστική άσκηση Οργανικής-Ανόργανης

Ομογενές μείγμα δύο κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.
Το πρώτο μέρος με πλήρη οξείδωση με όξινο (Η2SO4) διάλυμα KMnO4 0,2Μ, δίνει μείγμα καρβοξυλικών οξέων Α (Ka=2×10-5 και Β (Κa΄=10-5).
Το δεύτερο μέρος απαιτεί για πλήρη οξείδωση, προς τα ίδια καρβοξυλικά οξέα, 1L όξινου (Η2SO4) διαλύματος Κ2Cr2O7 1/30 M.
Η ποσότητα του Α που παράχθηκε από το πρώτο μέρος και η ποσότητα του Β που παράχθηκε και από τα δύο μέρη, διαλύονται μαζί σε νερό και προκύπτει διάλυμα Δ1 όγκου 1L.
α) Πόσα L όξινου διαλύματος KMnO4 0,2M χρησιμοποιήθηκαν για την οξείδωση του πρώτου μέρους;
β) Να βρεθεί το pH του διαλύματος Δ1.
Η θερμοκρασία είναι 25οC και τα αριθμητικά δεδομένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.
Απάντηση
ΧΑΡΚΟΠΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
        ΧΗΜΙΚΟΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου